Puheenvuorot
869 osumaa haulle "8. vaalikausi, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tiistai 25. lokakuu 2016
html 
Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: Toimielinten turvallisuus (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tiistai 25. lokakuu 2016
html 
EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tiistai 25. lokakuu 2016
html 
Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tiistai 25. lokakuu 2016
html 
Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tiistai 25. lokakuu 2016
html 
Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tiistai 25. lokakuu 2016
html 
Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tiistai 25. lokakuu 2016
html 
Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tiistai 25. lokakuu 2016
html 
Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tiistai 25. lokakuu 2016
html 
Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (lyhyt esittely)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Maanantai 24. lokakuu 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus