Puheenvuorot
869 osumaa haulle "8. vaalikausi, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset (B8-1042/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Keskiviikko 5. lokakuu 2016
html 
Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (B8-1054/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Keskiviikko 5. lokakuu 2016
html 
Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Keskiviikko 5. lokakuu 2016
html 
Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (keskustelu)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tiistai 4. lokakuu 2016
html 
YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tiistai 4. lokakuu 2016
html 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa 2015 Joonian saarilla tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tiistai 4. lokakuu 2016
html 
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tiistai 4. lokakuu 2016
html 
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tiistai 4. lokakuu 2016
html 
Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tiistai 4. lokakuu 2016
html 
Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tiistai 4. lokakuu 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus