Puheenvuorot
869 osumaa haulle "8. vaalikausi, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Keskiviikko 17. joulukuu 2014
html 
Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Keskiviikko 17. joulukuu 2014
html 
EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Italian tulvat - Kreikan maanjäristykset - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja tulvat (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Keskiviikko 17. joulukuu 2014
html 
Lisätalousarvioesitys nro 5/2014: Italian tulvat (Sardinia) vuonna 2013 - Kreikan maanjäristykset - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja niitä seuranneet tulvat vuonna 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Keskiviikko 17. joulukuu 2014
html 
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Serbian, Kroatian ja Bulgarian tulvat (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Keskiviikko 17. joulukuu 2014
html 
Lisätalousarvioesitys nro 7/2014: tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Keskiviikko 17. joulukuu 2014
html 
Unionin omat varat - jäsenvaltioiden kansallisten maksuosuuksien mukauttaminen (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Keskiviikko 17. joulukuu 2014
html 
EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofialueet (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Keskiviikko 17. joulukuu 2014
html 
Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Keskiviikko 17. joulukuu 2014
html 
Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Keskiviikko 17. joulukuu 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Oikeudellinen huomautus