Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Predstavljanje programa aktivnosti austrijskog predsjedništva (rasprava)
P8_CRE-REV(2018)07-03
Utorak, 3. srpnja 2018.
html 
Provedba i daljnje postupanje u pogledu Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (rasprava)
P8_CRE-REV(2018)06-13
Srijeda, 13. lipnja 2018.
html 
Provedba i daljnje postupanje u pogledu Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (rasprava) (2)
P8_CRE-REV(2018)06-13
Srijeda, 13. lipnja 2018.
html 
Akcijski plan o infrastrukturi za alternativna goriva (rasprava)
P8_CRE-REV(2018)03-15
Četvrtak, 15. ožujka 2018.
html 
Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jana Kuciaka i Martine Kušnirove (rasprava)
P8_CRE-REV(2018)03-14
Srijeda, 14. ožujka 2018.
html 
Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jana Kuciaka i Martine Kušnirove (rasprava) (2)
P8_CRE-REV(2018)03-14
Srijeda, 14. ožujka 2018.
html 
Ukidanje izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma (rasprava)
P8_CRE-REV(2018)03-01
Četvrtak, 1. ožujka 2018.
html 
Sastav Europskog parlamenta (rasprava)
P8_CRE-REV(2018)02-07
Srijeda, 7. veljače 2018.
html 
Jamstveni fond za vanjska djelovanja - Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (rasprava)
P8_CRE-REV(2018)02-07
Srijeda, 7. veljače 2018.
html 
Provedba Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama (rasprava)
P8_CRE-REV(2018)01-17
Srijeda, 17. siječnja 2018.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest