Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2016/003 EE//nafta i kemikalije (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Srijeda, 26. listopada 2016.
html 
Lakši pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Srijeda, 26. listopada 2016.
html 
Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Srijeda, 26. listopada 2016.
html 
Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Srijeda, 26. listopada 2016.
html 
Transmasne kiseline (B8-1115/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Srijeda, 26. listopada 2016.
html 
Mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (rasprava)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Automatizirana razmjena podataka o DNK u Danskoj (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Danskoj (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Sporazum između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Statistika željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest