Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 3/2016: Sigurnost institucija (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Strategija EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Borba protiv korupcije i daljnje postupanje nakon rezolucije Odbora CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Ljudska prava i migracije u trećim zemljama (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Strategija EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Poboljšanje povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorak, 25. listopada 2016.
html 
Poboljšanje povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi (kratka prezentacija)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Ponedjeljak, 24. listopada 2016.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest