Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sporazum o strateškoj suradnji između Europola i Kine (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorak, 4. listopada 2016.
html 
Budućnost odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020. (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorak, 4. listopada 2016.
html 
Makroekonomska situacija u Grčkoj, strukturne reforme i njihov utjecaj te izgledi za buduće pregovore u okviru programa (rasprava)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorak, 4. listopada 2016.
html 
Putna isprava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Četvrtak, 15. rujna 2016.
html 
Prospekt koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Četvrtak, 15. rujna 2016.
html 
Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A8-0247/2016 - Laura Agea)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Četvrtak, 15. rujna 2016.
html 
Primjena Direktive o poštanskim uslugama (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Četvrtak, 15. rujna 2016.
html 
Primjena Direktive o jednakosti pri zapošljavanju (A8-0225/2016 - Renate Weber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Četvrtak, 15. rujna 2016.
html 
Aktivnosti, učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014. (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Četvrtak, 15. rujna 2016.
html 
Protokol uz Sporazum između EU-a i Švicarske o slobodnom kretanju osoba (pristupanje Hrvatske) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Srijeda, 14. rujna 2016.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest