Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uloga zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a (kratka prezentacija)
P8_CRE-REV(2017)02-13
Ponedjeljak, 13. veljače 2017.
html 
Prekogranični aspekti posvojenja (rasprava)
P8_CRE-REV(2017)02-02
Četvrtak, 2. veljače 2017.
html 
Europski stup socijalnih prava (rasprava)
P8_CRE-REV(2017)01-19
Četvrtak, 19. siječnja 2017.
html 
Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Uzbekistana i bilateralna trgovina tekstilom (A8-0332/2016 - Maria Arena)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Srijeda, 14. prosinca 2016.
html 
Sporazum o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua (pristupanje Ekvadora) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Srijeda, 14. prosinca 2016.
html 
Sporazum između EU-a i Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Srijeda, 14. prosinca 2016.
html 
Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Gruzije i Europola (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Srijeda, 14. prosinca 2016.
html 
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobilska industrija (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Srijeda, 14. prosinca 2016.
html 
Normalizacija računa željezničkih prijevoznika (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Srijeda, 14. prosinca 2016.
html 
Pristup tržištu lučkih usluga i financijska transparentnost luka (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Srijeda, 14. prosinca 2016.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest