Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije (rasprava)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Četvrtak, 1. prosinca 2016.
html 
Carinski zakonik Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Četvrtak, 1. prosinca 2016.
html 
Sporazum između EU-a i Kiribatija o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Četvrtak, 1. prosinca 2016.
html 
Sporazum između EU-a i Salomonovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Četvrtak, 1. prosinca 2016.
html 
Sporazum između EU-a i Mikronezije o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Četvrtak, 1. prosinca 2016.
html 
Sporazum između EU-a i Tuvalua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Četvrtak, 1. prosinca 2016.
html 
Sporazum između EU-a i Maršalovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Četvrtak, 1. prosinca 2016.
html 
Fond solidarnosti Europske unije: ocjena (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Četvrtak, 1. prosinca 2016.
html 
Sporazum između SAD-a i EU-a o zaštiti osobnih informacija u vezi s kaznenim djelima (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Četvrtak, 1. prosinca 2016.
html 
Prijelazni Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Gane (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Četvrtak, 1. prosinca 2016.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest