Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Utorak, 10. ožujka 2015.
html 
Napredak u području jednakosti žena i muškaraca u EU-u u 2013. (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Utorak, 10. ožujka 2015.
html 
Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Utorak, 10. ožujka 2015.
html 
Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2013. (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Utorak, 10. ožujka 2015.
html 
Napredak u području jednakosti žena i muškaraca u EU-u u 2013. (rasprava)
P8_CRE-REV(2015)03-09
Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
html 
Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (rasprava)
P8_CRE-REV(2015)03-09
Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
html 
Donesena odluka o strateškom okviru za energetsku uniju (rasprava)
P8_CRE-REV(2015)02-25
Srijeda, 25. veljače 2015.
html 
Izvješće s neslužbenog sastanka šefova država ili vlada (12. veljače 2015.) (rasprava)
P8_CRE-REV(2015)02-25
Srijeda, 25. veljače 2015.
html 
Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2013. (rasprava)
P8_CRE-REV(2015)02-25
Srijeda, 25. veljače 2015.
html 
Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (RC-B8-0136/2015, B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015, B8-0142/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-12
Četvrtak, 12. veljače 2015.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Pravna obavijest