Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Pristupanje Gabona Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Srijeda, 11. veljače 2015.
html 
Pristupanje Andore Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Srijeda, 11. veljače 2015.
html 
Pristupanje Sejšela Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Srijeda, 11. veljače 2015.
html 
Pristupanje Rusije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Srijeda, 11. veljače 2015.
html 
Pristupanje Albanije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Srijeda, 11. veljače 2015.
html 
Pristupanje Singapura Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Srijeda, 11. veljače 2015.
html 
Pristupanje Maroka Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Srijeda, 11. veljače 2015.
html 
Pristupanje Armenije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Srijeda, 11. veljače 2015.
html 
Provjera valjanosti mandata (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Srijeda, 11. veljače 2015.
html 
Prekogranična razmjena informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Srijeda, 11. veljače 2015.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Pravna obavijest