Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Tarifno postupanje za robu podrijetlom iz Ekvadora (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2014. godine (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: Poplave u Italiji – potresi u Grčkoj – led u Sloveniji – led i poplave u Hrvatskoj (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 5/2014: poplave u Italiji (Sardinija) u 2013. - potresi u Grčkoj - led u Sloveniiji - led i poplave u Hrvatskoj u 2014. (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Mobilizacija sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 7/2014: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Vlastita sredstva Unije – usklađenje nacionalnih doprinosa država članica (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: regije pogođene katastrofama (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015. (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Uredba (EU) br. .../.. Komisije оd XXX o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije, što može dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Pravna obavijest