Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Makrofinancijska pomoć Jordanu (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Četvrtak, 24. studenog 2016.
html 
Djelatnosti i nadzor institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Četvrtak, 24. studenog 2016.
html 
Stanje u Siriji (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Četvrtak, 24. studenog 2016.
html 
Odnosi EU-a i Turske (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Četvrtak, 24. studenog 2016.
html 
Pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Četvrtak, 24. studenog 2016.
html 
Emisije određenih atmosferskih onečišćivača (A8-0249/2015 - Julie Girling)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Srijeda, 23. studenog 2016.
html 
Finalizacija Basela III (B8-1226/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Srijeda, 23. studenog 2016.
html 
Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Srijeda, 23. studenog 2016.
html 
Strateška komunikacija EU-a za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Srijeda, 23. studenog 2016.
html 
Znakovni jezik i profesionalni prevoditelji na znakovni jezik (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Srijeda, 23. studenog 2016.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest