Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju metode izračuna i zahtjeva za izvješćivanje u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (B8-0326/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Solventnost II (B8-0358/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Obnavljanje strategije unutarnje sigurnosti EU-a (B8-0350/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Priznanje palestinske državnosti (B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (B8-0351/2014, RC-B8-0352/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (B8-0362/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Srijeda, 17. prosinca 2014.
html 
Revizija ekonomskog upravljanja u vezi s uredbama iz tzv. „paketa šest mjera” i „paketa dviju mjera” (rasprava)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorak, 16. prosinca 2014.
html 
Znanstveno razmatranje pitanja koja se odnose na hranu (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorak, 16. prosinca 2014.
html 
Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorak, 16. prosinca 2014.
html 
Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) s Marokom (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorak, 16. prosinca 2014.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Pravna obavijest