Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Haška konvencija od 30. lipnja 2005. o sporazumima o izboru suda (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Utorak, 25. studenog 2014.
html 
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Utorak, 25. studenog 2014.
html 
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Utorak, 25. studenog 2014.
html 
Mišljenje Suda o sukladnosti s Ugovorima Sporazuma između Europske unije i Kanade o prijenosu podataka iz popisa imena putnika zračnih prijevoznika Kanadskoj agenciji za granične usluge i njihovoj obradi (B8-0265/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Utorak, 25. studenog 2014.
html 
EU i globalni razvojni okvir za razdoblje nakon 2015. (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Utorak, 25. studenog 2014.
html 
Zapošljavanje i socijalni aspekti strategije EU 2020. (B8-0252/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Utorak, 25. studenog 2014.
html 
Borba protiv nasilja nad ženama (nastavak rasprave)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Utorak, 25. studenog 2014.
html 
Sklapanje Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Republike Moldove (A8-0022/2014 - Petras Auštrevičius)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Četvrtak, 13. studenog 2014.
html 
Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Republike Moldove (A8-0020/2014 - Petras Auštrevičius)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Četvrtak, 13. studenog 2014.
html 
Mirovni proces u Sjevernoj Irskoj (B8-0218/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Četvrtak, 13. studenog 2014.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Pravna obavijest