Rasprave
869 rezultat(i) pronađen(i) za"8. parlamentarni saziv, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Protokol uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (A8-0012/2014 - Jan Zahradil)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Srijeda, 22. listopada 2014.
html 
Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2014. (A8-0019/2014 - Philippe De Backer)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Srijeda, 22. listopada 2014.
html 
Stanje u Kobaneu i prijetnja koju predstavlja Islamska država (IS) (rasprava)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Srijeda, 22. listopada 2014.
html 
Ishod konferencije na visokoj razini o zapošljavanju u Europi (Milano, 8. listopada) (rasprava)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Utorak, 21. listopada 2014.
html 
Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2014. (rasprava)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Utorak, 21. listopada 2014.
html 
Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, osim odredaba o postupanju prema državljanima trećih zemalja koji su zakonito zaposleni kao radnici na državnom području druge strane (A8-0002/2014 - Jacek Saryusz-Wolski)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Utorak, 16. rujna 2014.
html 
Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, u pogledu državljana trećih zemalja koji su zakonito zaposleni kao radnici na državnom području druge strane (A8-0009/2014 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Utorak, 16. rujna 2014.
html 
Jedinstveno digitalno tržište (rasprava)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Utorak, 16. rujna 2014.
html 
Stanje u Ukrajini (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Četvrtak, 17. srpnja 2014.
html 
Zapošljavanje mladih (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Četvrtak, 17. srpnja 2014.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Pravna obavijest