Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.
html 
Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektas. Institucijų saugumas (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.
html 
ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.
html 
Kova su korupcija ir tolesni su CRIM rezoliucija susiję veiksmai (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.
html 
Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.
html 
ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.
html 
Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.
html 
Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.
html 
ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.
html 
Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas (trumpas pristatymas)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Pirmadienis, 2016 m. spalio 24 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas