Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos gruodžio 14–15 d. susitikimui - Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)12-13
Trečiadienis, 2017 m. gruodžio 13 d.
html 
Socialinio ramsčio įgyvendinimas (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)12-13
Trečiadienis, 2017 m. gruodžio 13 d.
html 
Pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo ataskaita (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)12-12
Antradienis, 2017 m. gruodžio 12 d.
html 
Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)12-11
Pirmadienis, 2017 m. gruodžio 11 d.
html 
Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas (diskusijų tęsinys)
P8_CRE-REV(2017)11-30
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 30 d.
html 
2018 m. biudžeto procedūra (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)11-29
Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 29 d.
html 
Sprendimas, priimtas dėl energetikos sąjungos būklės 2017 m. (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)11-29
Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 29 d.
html 
Kova su nelygybe kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnys (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)11-15
Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 15 d.
html 
Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių ES išorės sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas - Šengeno sienų kodekso dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)10-25
Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d.
html 
Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)10-05
Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 5 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas