Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informatorių vaidmuo saugant ES finansinius interesus (trumpas pristatymas)
P8_CRE-REV(2017)02-13
Pirmadienis, 2017 m. vasario 13 d.
html 
Tarpvalstybiniai įvaikinimo procedūros aspektai (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)02-02
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 2 d.
html 
Europos socialinių teisių ramstis (diskusijos)
P8_CRE-REV(2017)01-19
Ketvirtadienis, 2017 m. sausio 19 d.
html 
EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (A8-0332/2016 - Maria Arena)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d.
html 
ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Ekvadoro prisijungimas) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d.
html 
ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d.
html 
Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“ (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d.
html 
Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d.
html 
Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas