Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
OLAF priežiūros komiteto 2014 m. metinė ataskaita (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Trečiadienis, 2015 m. birželio 10 d.
html 
Padėtis Vengrijoje (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Trečiadienis, 2015 m. birželio 10 d.
html 
Komisijos 2014 m. Turkijos pažangos ataskaita (B8-0455/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Trečiadienis, 2015 m. birželio 10 d.
html 
2015 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Antradienis, 2015 m. birželio 9 d.
html 
ES moterų ir vyrų lygybės strategija po 2015 m. (A8-0163/2015 - Maria Noichl)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Antradienis, 2015 m. birželio 9 d.
html 
Intelektinės nuosavybės teisės trečiosiose šalyse (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Antradienis, 2015 m. birželio 9 d.
html 
ES veiksmų planas dėl intelektinės nuosavybės teisių (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Antradienis, 2015 m. birželio 9 d.
html 
ES moterų ir vyrų lygybės strategija po 2015 m. (diskusijos)
P8_CRE-REV(2015)06-08
Pirmadienis, 2015 m. birželio 8 d.
html 
Pasirengimas G7 aukščiausiojo lygio susitikimui (birželio 7-8 d.) (diskusijos)
P8_CRE-REV(2015)05-27
Trečiadienis, 2015 m. gegužės 27 d.
html 
Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos pradėjimo ir įgaliojimų – 2014/0014(COD) (diskusijos)
P8_CRE-REV(2015)05-27
Trečiadienis, 2015 m. gegužės 27 d.
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Teisinis pranešimas