Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
ES ir Senegalo tausios žvejybos partnerystės susitarimas (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d.
html 
JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d.
html 
Kovos su terorizmu priemonės (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d.
html 
Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d.
html 
Perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos, kuri naudojama kaip sudedamoji dalis, kilmės šalies ženklinimas (B8-0097/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d.
html 
AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d.
html 
ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių užtikrinimo sistema (diskusijos)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d.
html 
Tolesnė FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuro veikla
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d.
html 
2013 m. Europos ombudsmeno veiklos ataskaita (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Ketvirtadienis, 2015 m. sausio 15 d.
html 
Padėtis Libijoje (RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Ketvirtadienis, 2015 m. sausio 15 d.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Teisinis pranešimas