Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ekvadoro kilmės prekėms taikomas muitų tarifų režimas (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m. (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Italijoje; žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; ledas ir potvyniai Kroatijoje (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektas: potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
Sąjungos nuosavi ištekliai: valstybių narių įnašų patikslinimas (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Nelaimių ištikti regionai (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
[...] Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Teisinis pranešimas