Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Makrofinansinė pagalba Jordanijai (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Ketvirtadienis, 2016 m. lapkričio 24 d.
html 
Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veikla ir priežiūra (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Ketvirtadienis, 2016 m. lapkričio 24 d.
html 
Padėtis Sirijoje (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Ketvirtadienis, 2016 m. lapkričio 24 d.
html 
ES ir Turkijos santykiai (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Ketvirtadienis, 2016 m. lapkričio 24 d.
html 
ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Ketvirtadienis, 2016 m. lapkričio 24 d.
html 
Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (A8-0249/2015 - Julie Girling)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d.
html 
Susitarimo „Bazelis III“ galutinis patvirtinimas (B8-1226/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d.
html 
Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d.
html 
ES strateginė komunikacija, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d.
html 
Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas