Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma skaičiavimo metodika ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (B8-0326/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
Mokumas II (B8-0358/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas (B8-0350/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
Palestinos valstybingumo pripažinimas (B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (B8-0351/2014, RC-B8-0352/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių (B8-0362/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d.
html 
Ekonomikos valdymo (šešių dokumentų ir dviejų dokumentų reglamentų) persvarstymas (diskusijos)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
Mokslinis su maistu susijusių klausimų nagrinėjimas (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
Bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) su Maroku (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Teisinis pranešimas