Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Susitarimo su Ukraina dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimas (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
Kroatijos dalyvavimas Europos ekonominėje erdvėje (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
Doko mokesčio taikymas Prancūzijos atokiausiuose regionuose (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/010 IT/Whirlpool“ (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“ (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“ (A8-0063/2014 - Monika Vana)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „FEM/2013/014 FR/Air France“ (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d.
html 
Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) (diskusijos)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pirmadienis, 2014 m. gruodžio 15 d.
html 
Degalų kokybę reglamentuojančios direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pirmadienis, 2014 m. gruodžio 15 d.
html 
Transporto įmonių reputacijos vertinimas (diskusijos)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pirmadienis, 2014 m. gruodžio 15 d.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Teisinis pranešimas