Diskusijos
Rezultatas (-ai) "869" žodžiui (-iams): "8-oji kadencija, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti veikliąją medžiagą benzatoną atnaujinimas (B8-1228/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d.
html 
Mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos (diskusijos)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d.
html 
Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d.
html 
Mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d.
html 
Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d.
html 
Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d.
html 
Europos gynybos sąjunga (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d.
html 
Keleivinio vandens transporto galimybių naudojimas (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d.
html 
Vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimas (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d.
html 
DFP laikotarpio vidurio peržiūra (B8-1173/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas