Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Otrdien, 2016. gada 25. oktobris
html 
Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Otrdien, 2016. gada 25. oktobris
html 
ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Otrdien, 2016. gada 25. oktobris
html 
Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Otrdien, 2016. gada 25. oktobris
html 
Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Otrdien, 2016. gada 25. oktobris
html 
ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Otrdien, 2016. gada 25. oktobris
html 
Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Otrdien, 2016. gada 25. oktobris
html 
Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Otrdien, 2016. gada 25. oktobris
html 
ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Otrdien, 2016. gada 25. oktobris
html 
Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (īss izklāsts)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Pirmdien, 2016. gada 24. oktobris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums