Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība — 2014. gada pārskats (debates)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Ceturtdien, 2016. gada 6. oktobris
html 
9. starptautiskie finanšu pārskatu standarti (IFRS 9) (B8-1060/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Ceturtdien, 2016. gada 6. oktobris
html 
Stāvoklis Sīrijā (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Ceturtdien, 2016. gada 6. oktobris
html 
2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 22) Marrākešā (Maroka) (B8-1043/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Ceturtdien, 2016. gada 6. oktobris
html 
Regulas par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, īstenošana (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Ceturtdien, 2016. gada 6. oktobris
html 
Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība — 2014. gada pārskats (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Ceturtdien, 2016. gada 6. oktobris
html 
Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 20. un 21. oktobrī (debates)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Trešdien, 2016. gada 5. oktobris
html 
Peru pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Trešdien, 2016. gada 5. oktobris
html 
Kazahstānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Trešdien, 2016. gada 5. oktobris
html 
Korejas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Trešdien, 2016. gada 5. oktobris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums