Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eiropola un Ķīnas nolīgums par stratēģisko sadarbību (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Otrdien, 2016. gada 4. oktobris
html 
ĀKK un ES turpmākās attiecības pēc 2020. gada (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Otrdien, 2016. gada 4. oktobris
html 
Grieķijas makroekonomiskais stāvoklis, strukturālās reformas un to ietekme, kā arī programmas satvarā īstenotu turpmāko sarunu perspektīvas (debates)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Otrdien, 2016. gada 4. oktobris
html 
Ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Ceturtdien, 2016. gada 15. septembris
html 
Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Ceturtdien, 2016. gada 15. septembris
html 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A8-0247/2016 - Laura Agea)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Ceturtdien, 2016. gada 15. septembris
html 
Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Ceturtdien, 2016. gada 15. septembris
html 
Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana (A8-0225/2016 - Renate Weber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Ceturtdien, 2016. gada 15. septembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbības, ietekme un pievienotā vērtība laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Ceturtdien, 2016. gada 15. septembris
html 
Protokols ES un Šveices nolīgumam par personu brīvu pārvietošanos (Horvātijas pievienošanās ES) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Trešdien, 2016. gada 14. septembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums