Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Trešdien, 2016. gada 14. septembris
html 
Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un DAK EPN valstīm (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Trešdien, 2016. gada 14. septembris
html 
Nolīgums par Konvencijas par darbu zvejniecībā īstenošanu (B8-0976/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Trešdien, 2016. gada 14. septembris
html 
Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Trešdien, 2016. gada 14. septembris
html 
ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Trešdien, 2016. gada 14. septembris
html 
Sociālais dempings Eiropas Savienībā (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Trešdien, 2016. gada 14. septembris
html 
G20 samita rezultāti (debates)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Otrdien, 2016. gada 13. septembris
html 
Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (debates)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Otrdien, 2016. gada 13. septembris
html 
Kohēzijas politika un pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Otrdien, 2016. gada 13. septembris
html 
Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Otrdien, 2016. gada 13. septembris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums