Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 14. un 15. decembrī - Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (debates)
P8_CRE-REV(2017)12-13
Trešdien, 2017. gada 13. decembris
html 
Sociālā pīlāra īstenošana (debates)
P8_CRE-REV(2017)12-13
Trešdien, 2017. gada 13. decembris
html 
Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (debates)
P8_CRE-REV(2017)12-12
Otrdien, 2017. gada 12. decembris
html 
Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi (debates)
P8_CRE-REV(2017)12-11
Pirmdien, 2017. gada 11. decembris
html 
Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (debašu turpināšana)
P8_CRE-REV(2017)11-30
Ceturtdien, 2017. gada 30. novembris
html 
2018. gada budžeta procedūra (debates)
P8_CRE-REV(2017)11-29
Trešdien, 2017. gada 29. novembris
html 
Lēmums, kas pieņemts par Enerģētikas savienības stāvokli 2017. gadā (debates)
P8_CRE-REV(2017)11-29
Trešdien, 2017. gada 29. novembris
html 
Nevienlīdzības apkarošana kā instruments darbvietu radīšanas un izaugsmes stimulēšanai (debates)
P8_CRE-REV(2017)11-15
Trešdien, 2017. gada 15. novembris
html 
Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus - Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu (debates)
P8_CRE-REV(2017)10-25
Trešdien, 2017. gada 25. oktobris
html 
Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (debates)
P8_CRE-REV(2017)10-05
Ceturtdien, 2017. gada 5. oktobris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums