Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trešdien, 2016. gada 14. decembris
html 
Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trešdien, 2016. gada 14. decembris
html 
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trešdien, 2016. gada 14. decembris
html 
KLP instrumenti cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Trešdien, 2016. gada 14. decembris
html 
ES un Alžīrijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Alžīrijas līdzdalībai Savienības programmās (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Otrdien, 2016. gada 13. decembris
html 
Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Otrdien, 2016. gada 13. decembris
html 
Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā (A8-0345/2016 - József Nagy)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Otrdien, 2016. gada 13. decembris
html 
ES kultūras un radošo nozaru saskaņota politika (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Otrdien, 2016. gada 13. decembris
html 
Sieviešu tiesības Austrumu partnerības valstīs (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Otrdien, 2016. gada 13. decembris
html 
Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā (debates)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Otrdien, 2016. gada 13. decembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums