Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskats (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Trešdien, 2015. gada 10. jūnijs
html 
Stāvoklis Ungārijā (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Trešdien, 2015. gada 10. jūnijs
html 
Turcijas 2014. gada progresa ziņojums (B8-0455/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Trešdien, 2015. gada 10. jūnijs
html 
Tiešo maksājumu korekcijas likme attiecībā uz 2015. kalendāro gadu (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Otrdien, 2015. gada 9. jūnijs
html 
ES stratēģija sieviešu un vīriešu līdztiesībai laikposmam pēc 2015. gada (A8-0163/2015 - Maria Noichl)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Otrdien, 2015. gada 9. jūnijs
html 
Intelektuālā īpašuma tiesības trešās valstīs (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Otrdien, 2015. gada 9. jūnijs
html 
Intelektuālā īpašuma tiesības: ES rīcības plāns (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Otrdien, 2015. gada 9. jūnijs
html 
ES stratēģija sieviešu un vīriešu līdztiesībai laikposmam pēc 2015. gada (debates)
P8_CRE-REV(2015)06-08
Pirmdien, 2015. gada 8. jūnijs
html 
Gatavošanās G7 valstu augstākā līmeņa sanāksmei (7. un 8. jūnijā) (debates)
P8_CRE-REV(2015)05-27
Trešdien, 2015. gada 27. maijs
html 
Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu saistībā ar atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm un par šo sarunu mandātu (2014/0014(COD)) (debates)
P8_CRE-REV(2015)05-27
Trešdien, 2015. gada 27. maijs
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Juridisks paziņojums