Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Kiberuzbrukumi plašsaziņas līdzekļiem — jauna līmeņa apdraudējums kiberdrošībai (debates)
P8_CRE-REV(2015)05-27
Trešdien, 2015. gada 27. maijs
html 
Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu saistībā ar atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm un par šo sarunu mandātu (2014/0014(COD)) (B8-0362/2015)
P8_CRE-REV(2015)05-27
Trešdien, 2015. gada 27. maijs
html 
Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (A8-0054/2015 - Arnaud Danjean)
P8_CRE-REV(2015)05-21
Ceturtdien, 2015. gada 21. maijs
html 
Kopējās drošības un aizsardzības politikas finansēšana (A8-0136/2015 - Eduard Kukan, Indrek Tarand)
P8_CRE-REV(2015)05-21
Ceturtdien, 2015. gada 21. maijs
html 
Drošības un aizsardzības spējas Eiropā (A8-0159/2015 - Ana Gomes)
P8_CRE-REV(2015)05-21
Ceturtdien, 2015. gada 21. maijs
html 
Eiropas darba programma migrācijas jomā (debates)
P8_CRE-REV(2015)05-20
Trešdien, 2015. gada 20. maijs
html 
Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgums ar Dienvidāfriku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
P8_CRE-REV(2015)05-20
Trešdien, 2015. gada 20. maijs
html 
Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P8_CRE-REV(2015)05-20
Trešdien, 2015. gada 20. maijs
html 
Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
P8_CRE-REV(2015)05-20
Trešdien, 2015. gada 20. maijs
html 
Maksātnespējas procedūras (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
P8_CRE-REV(2015)05-20
Trešdien, 2015. gada 20. maijs
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Juridisks paziņojums