Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
P8_CRE-REV(2015)05-20
Trešdien, 2015. gada 20. maijs
html 
Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums (B8-0453/2015)
P8_CRE-REV(2015)05-20
Trešdien, 2015. gada 20. maijs
html 
ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (B8-0460/2015)
P8_CRE-REV(2015)05-20
Trešdien, 2015. gada 20. maijs
html 
Baktērijas "Xylella fastidiosa" izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
P8_CRE-REV(2015)05-20
Trešdien, 2015. gada 20. maijs
html 
Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
P8_CRE-REV(2015)05-19
Otrdien, 2015. gada 19. maijs
html 
Attīstības finansēšana (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
P8_CRE-REV(2015)05-19
Otrdien, 2015. gada 19. maijs
html 
Drošāka veselības aprūpe Eiropā (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
P8_CRE-REV(2015)05-19
Otrdien, 2015. gada 19. maijs
html 
Videi draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
P8_CRE-REV(2015)05-19
Otrdien, 2015. gada 19. maijs
html 
Nolīgumi par tabakas izstrādājumiem (debates)
P8_CRE-REV(2015)05-18
Pirmdien, 2015. gada 18. maijs
html 
Stratēģija alkohola jomā (B8-0357/2015)
P8_CRE-REV(2015)04-30
Ceturtdien, 2015. gada 30. aprīlis
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Juridisks paziņojums