Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Stāvoklis Nigērijā (B8-0128/2015, B8-0129/2015, RC-B8-0370/2015, B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015, B8-0400/2015)
P8_CRE-REV(2015)04-30
Ceturtdien, 2015. gada 30. aprīlis
html 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšana (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Juridisks paziņojums