Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas īpaši noteikumi par importu Savienībā (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
Ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
Eiropas Prokuratūra (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Trešdien, 2015. gada 29. aprīlis
html 
Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu apkalpei piemērojamiem standartiem (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
E-Call transportlīdzekļa sistēmas izveidošana (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
Izkraušanas pienākums (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Juridisks paziņojums