Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Vācijai (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Ceturtdien, 2016. gada 1. decembris
html 
Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Ceturtdien, 2016. gada 1. decembris
html 
Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā (A8-0346/2016 - Jens Geier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Ceturtdien, 2016. gada 1. decembris
html 
ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai 2017. gada budžetā (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Ceturtdien, 2016. gada 1. decembris
html 
Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Ceturtdien, 2016. gada 1. decembris
html 
Komisāru interešu deklarācijas – pamatnostādnes (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Ceturtdien, 2016. gada 1. decembris
html 
Atkrastes naftas un gāzes nozares darbības: atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Ceturtdien, 2016. gada 1. decembris
html 
Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Ceturtdien, 2016. gada 1. decembris
html 
Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (B8-1227/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Ceturtdien, 2016. gada 1. decembris
html 
Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošana (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Ceturtdien, 2016. gada 1. decembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums