Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Boloņas procesa īstenošana (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
Eiropas kino digitālajā laikmetā (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
Jauna ES meža stratēģija (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
Par Eiropas drošības programmu pieņemtais lēmums (debates)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Otrdien, 2015. gada 28. aprīlis
html 
E-Call transportlīdzekļa sistēmas izveidošana (debates)
P8_CRE-REV(2015)04-27
Pirmdien, 2015. gada 27. aprīlis
html 
Boloņas procesa īstenošana (īss izklāsts)
P8_CRE-REV(2015)04-27
Pirmdien, 2015. gada 27. aprīlis
html 
Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta (debates)
P8_CRE-REV(2015)04-15
Trešdien, 2015. gada 15. aprīlis
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
P8_CRE-REV(2015)04-15
Trešdien, 2015. gada 15. aprīlis
html 
Lēmums, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
P8_CRE-REV(2015)04-15
Trešdien, 2015. gada 15. aprīlis
html 
Lēmums, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
P8_CRE-REV(2015)04-15
Trešdien, 2015. gada 15. aprīlis
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Juridisks paziņojums