Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu imports Savienībā (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
Dažu koncesiju atcelšana attiecībā uz Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas izveide (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaļa (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
2013. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
Melnkalnes 2014. gada progresa ziņojums (B8-0211/2015)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2014. gada progresa ziņojums (B8-0212/2015)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
Serbijas 2014. gada progresa ziņojums (B8-0213/2015)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada izaugsmes pētījums (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Juridisks paziņojums