Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Vienotā tirgus pārvaldība 2015. gada Eiropas pusgada ietvaros (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
Cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Trešdien, 2015. gada 11. marts
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Otrdien, 2015. gada 10. marts
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Otrdien, 2015. gada 10. marts
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Otrdien, 2015. gada 10. marts
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Otrdien, 2015. gada 10. marts
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Otrdien, 2015. gada 10. marts
html 
Autopārvadājumiem Kopienā izmantotu transportlīdzekļu gabarīti un masa (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Otrdien, 2015. gada 10. marts
html 
Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Otrdien, 2015. gada 10. marts
html 
Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
P8_CRE-REV(2015)03-10
Otrdien, 2015. gada 10. marts
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Juridisks paziņojums