Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp ES un Senegālu (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trešdien, 2015. gada 11. februāris
html 
ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trešdien, 2015. gada 11. februāris
html 
Terorisma apkarošanas pasākumi (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trešdien, 2015. gada 11. februāris
html 
Interneta pārvaldības foruma pilnvaru atjaunošana (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trešdien, 2015. gada 11. februāris
html 
Apstrādātas pārtikas sastāvā esošo gaļas sastāvdaļu izcelsmes valsts norāde produkta marķējumā (B8-0097/2015)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trešdien, 2015. gada 11. februāris
html 
ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trešdien, 2015. gada 11. februāris
html 
ES satvars demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (debates)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trešdien, 2015. gada 11. februāris
html 
Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja nākotne
P8_CRE-REV(2015)02-11
Trešdien, 2015. gada 11. februāris
html 
2013. gada ziņojums par Eiropas ombuda darbību (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Ceturtdien, 2015. gada 15. janvāris
html 
Stāvoklis Lībijā (RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015)
P8_CRE-REV(2015)01-15
Ceturtdien, 2015. gada 15. janvāris
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridisks paziņojums