Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Ceturtdien, 2016. gada 24. novembris
html 
Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbība un uzraudzība (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Ceturtdien, 2016. gada 24. novembris
html 
Stāvoklis Sīrijā (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Ceturtdien, 2016. gada 24. novembris
html 
ES un Turcijas attiecības (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Ceturtdien, 2016. gada 24. novembris
html 
ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Ceturtdien, 2016. gada 24. novembris
html 
Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana (A8-0249/2015 - Julie Girling)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trešdien, 2016. gada 23. novembris
html 
"Bāzele III" vienošanās finalizācija (B8-1226/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trešdien, 2016. gada 23. novembris
html 
Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trešdien, 2016. gada 23. novembris
html 
ES stratēģiskā komunikācija pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trešdien, 2016. gada 23. novembris
html 
Zīmju valoda un profesionāli zīmju valodas tulki (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trešdien, 2016. gada 23. novembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums