Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā ar Ukrainu atjaunošana (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Otrdien, 2014. gada 16. decembris
html 
Horvātijas dalība Eiropas Ekonomikas zonā (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Otrdien, 2014. gada 16. decembris
html 
Ostu nodevu nodokļa režīms Francijas tālākajos reģionos (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Otrdien, 2014. gada 16. decembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Otrdien, 2014. gada 16. decembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Otrdien, 2014. gada 16. decembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Otrdien, 2014. gada 16. decembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Otrdien, 2014. gada 16. decembris
html 
Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (debates)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pirmdien, 2014. gada 15. decembris
html 
Degvielas kvalitātes direktīvas īstenošana (debates)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pirmdien, 2014. gada 15. decembris
html 
Pārvadātāju reputācijas novērtēšana (debates)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pirmdien, 2014. gada 15. decembris
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridisks paziņojums