Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Partnerības pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) īstenošana (debates)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pirmdien, 2014. gada 15. decembris
html 
Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai (B8-0249/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Ceturtdien, 2014. gada 27. novembris
html 
2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Ceturtdien, 2014. gada 27. novembris
html 
ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta (B8-0285/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Ceturtdien, 2014. gada 27. novembris
html 
Digitālais vienotais tirgus (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Ceturtdien, 2014. gada 27. novembris
html 
Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs (B8-0253/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Ceturtdien, 2014. gada 27. novembris
html 
Statistikas informācijas vākšana, ko veic Eiropas Centrālā banka (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Trešdien, 2014. gada 26. novembris
html 
Eiropas Centrālās bankas pilnvaras piemērot sankcijas (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Trešdien, 2014. gada 26. novembris
html 
ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP-20) Limā, Peru (2014. gada 1.-12. decembrī) (B8-0251/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Trešdien, 2014. gada 26. novembris
html 
Protokols, kas attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Otrdien, 2014. gada 25. novembris
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridisks paziņojums