Debates
Meklēšanas rezultāti: 869 ar "8. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas bentazona apstiprinājuma atjaunošana (B8-1228/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Trešdien, 2016. gada 23. novembris
html 
Nodokļu iestāžu piekļuve informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (debates)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Otrdien, 2016. gada 22. novembris
html 
Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Otrdien, 2016. gada 22. novembris
html 
Nodokļu iestāžu piekļuve informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Otrdien, 2016. gada 22. novembris
html 
Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Otrdien, 2016. gada 22. novembris
html 
Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Otrdien, 2016. gada 22. novembris
html 
Eiropas aizsardzības savienība (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Otrdien, 2016. gada 22. novembris
html 
Potenciāla atraisīšana pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Otrdien, 2016. gada 22. novembris
html 
Attīstības sadarbības efektivitātes palielināšana (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Otrdien, 2016. gada 22. novembris
html 
DFS vidusposma novērtēšana (B8-1173/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Trešdien, 2016. gada 26. oktobris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums