Dibattiti
869 Riżultat/i misjub/a għal "il-8 mandat, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
It-Tlieta, 25 t'Ottubru 2016
html 
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016: Is-Sigurtà tal-Istituzzjonijiet (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
It-Tlieta, 25 t'Ottubru 2016
html 
Strateġija tal-UE dwar l-Iran wara l-ftehim nukleari (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
It-Tlieta, 25 t'Ottubru 2016
html 
Ġlieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għar-riżoluzzjoni CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
It-Tlieta, 25 t'Ottubru 2016
html 
Id-drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
It-Tlieta, 25 t'Ottubru 2016
html 
Strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
It-Tlieta, 25 t'Ottubru 2016
html 
Kif narmonizzaw il-kontrolli fuq is-sajd fl-Ewropa (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
It-Tlieta, 25 t'Ottubru 2016
html 
Intejbu l-konnessjoni u l-aċċessibilità tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
It-Tlieta, 25 t'Ottubru 2016
html 
Mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
It-Tlieta, 25 t'Ottubru 2016
html 
Intejbu l-konnessjoni u l-aċċessibilità tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (preżentazzjoni qasira)
P8_CRE-REV(2016)10-24
It-Tnejn, 24 t'Ottubru 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali