Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische stoffen (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Woensdag 26 oktober 2016
html 
De toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Woensdag 26 oktober 2016
html 
Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Woensdag 26 oktober 2016
html 
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Woensdag 26 oktober 2016
html 
Transvetten (B8-1115/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Woensdag 26 oktober 2016
html 
EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (debat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
Overeenkomst tussen de EU en China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
Statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling