Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016: veiligheid van de instellingen (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
Mensenrechten en migratie in derde landen (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Dinsdag 25 oktober 2016
html 
De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (korte presentatie)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Maandag 24 oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling