Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (debat)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Donderdag 6 oktober 2016
html 
Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (B8-1060/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Donderdag 6 oktober 2016
html 
De situatie in Syrië (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Donderdag 6 oktober 2016
html 
VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22) (B8-1043/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Donderdag 6 oktober 2016
html 
Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Donderdag 6 oktober 2016
html 
Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Donderdag 6 oktober 2016
html 
Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad (20-21 oktober 2016) (debat)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Woensdag 5 oktober 2016
html 
De toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Woensdag 5 oktober 2016
html 
De toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Woensdag 5 oktober 2016
html 
De toetreding van Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Woensdag 5 oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling